Workshops

Giv dine elever i 7. til 10. klasse helt andre rammer for læring på workshops hos os.

Kreativ læring i andre rammer

Læring handler – også – om motivation. Og vi vil gerne motivere dine elever til at lære noget om de ting, som er vigtige i deres ungdomsliv: Økonomi, medier, forbrug og internationale kontakter er stærke søjler i samfundet, og det er centralt, at de unge forstår, hvordan disse forhold spiller ind i deres liv.

Det vil vi gerne hjælpe med. Vi stiller en række af vores bedste lærere til rådighed for dig og dine elever, og på baggrund af den vifte af emner, som er beskrevet her i brochuren, planlægger vi sammen med dig en anderledes skoledag, hvor eleverne med udgangspunkt i deres eget liv og faglige niveau får viden og færdigheder inden for økonomi, medier, innovation eller sprog. Indholdet kan altså varieres alt efter alderstrin, skoleform osv.

Når du flytter undervisningen ud af skolen en dag, skærper det elevernes appetit på læring. Og vi har fokus på, at de kan bruge det, de lærer hos os, i deres eget liv

Vi har gjort tilbuddet gratis for elever i grundskolen, og så håber vi, at I selv kan finde hertil. Men har I brug for bustransport, så ring og tag en snak med os, for også her er vi indstillede på at hjælpe jer. Jeg vil gerne slå et særligt slag for, at I også besøger os i løbet af uge 38, 39 eller 40, hvor udstillingen »Årets pressefoto« er på skolen. Et besøg i de uger kan ud over udstillingen indeholde et fagligt oplæg om billedanalyse, formidling eller journalistiske nyhedskriterier.

Sune Ahrenkiel
Forstander

Vi tilbyder følgende workshops

Tværfagligt, enkeltfag, dansk, tysk, engelsk, billedkunst, matematik …

 

Generelt

Lærer fra skolen

Vi forventer, at der er en lærer fra den besøgende skole med hele dagen.

Fotografering

Det er den enkelte folkeskoles ansvar at informere elever og forældre om, at der under arrangementerne på Handelsgymnasiet Ribe kan blive taget billeder, som vil blive brugt i markedsføringsøjemed og på de sociale medier.

Forplejning

Elever og lærer kan købe varm og kold mad i Caféen eller medbringe egen madpakke.

Laptop / tablet

Eleverne må meget gerne medbringe egen laptop eller tablet. Der er adgang til trådløst netværk.

Tilmelding

Via mail senest otte uger i forvejen.

 

Mere information

Jacob Lund Jørgensen
Uddannelseschef

Mobil 3023 8489
jj@handelsgymnasietribe.dk