Læsevejledning og IT-rygsæk

Hvis du har problemer med læsning og/eller skrivning, er du meget velkommen til at kontakte læsevejledningen på Handelsgymnasiet Ribe. Vores læsevejleder er klar til at vejlede og støtte elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. I læsevejledningen arbejdes der målrettet med styrkelse af læse- og skrivekompetencer, så du lettere og bedre kan klare dit studie.

Når du har problemer, så tilbydes du:

  • En undersøgelse, som afdækker, om du har behov for hjælpemidler eller anden støtte, fx i form af en IT-rygsæk. Hvis du er berettiget til støtte, sørger jeg for ansøgning om støttemidler. Det kan fx være PC-programmer, der kan hjælpe med oplæsning af tekst eller et udvidet ordforslagsprogram, der kan lette stavningen.
  • Individuel læsevejledning, hvor du kan få hjælp til at læse det, du skal i dine fag.

Læse-
vejleder Marcus Janby træffes:

Der kan bestilles tid til samtale på tlf. 7688 2100.

 

Uge 36


tirsdag: 4. time
torsdag: 6.+7. time

 

 

 

Uge 37


tirsdag: 4. time
torsdag: 6.+7. time

 

 

 

Uge 38


torsdag: 6.+7. time