Fastholdelse

Det er vigtigt for os, at alle de elever, der er optaget og i gang med en uddannelse på Handelsgymnasiet Ribe får den hjælp og støtte, de har brug for, i løbet af uddannelsen. Vores holdning er, at når man er uddannelsesparat og i gang på skolen, så skal man også gennemføre.

Selvfølgelig ved vi da godt, at der kan være gode grunde til, at en elev må stoppe på skolen i løbet af uddannelsen, men som udgangspunkt, arbejder vi for, at alle kommer igennem.

For at vi kan hjælpe de af vores elever, der enten fagligt eller personligt har det svært, har vi altid fokus på at fastholde eleverne i nogle gode skolerammer og studievaner.

Gode studievaner

Vi arbejder på, at alle vores elever fra starten får nogle gode studievaner. Derfor følger vi den enkelte elevs fravær nøje, så vi kan gribe ind, hvis der er behov for det.

Det er i første omgang kontaktlærerne i hver enkelt klasse, som holder fast i hver enkelt elev, men også skolens administration og ledelse sætter tid af til at tale med elever om fravær, studievaner, karakterer osv.

Hvis vi oplever, at en elev har højt fravær, dårligere karakterer eller en dårlig studieadfærd i øvrigt, tager vi kontakt til eleven – og hvis eleven er under 18 også til forældrene.

Her kan du få hjælp

Hvert år oplever vi, at vi har elever, der i en kortere eller længere periode får brug for ekstra hjælp for at komme oven på igen. Det kan være i en stresset periode, det kan være, hvis en elev oplever problemer i privatlivet, eller det kan være, hvis det faglige niveau pludselig bliver for højt.

Skolen tilbyder alle elever:

  • Studieværksted, hvor alle skolens lærere er til rådighed med faglig hjælp og støtte.
  • Kontaktlærere, som fx kan lave aftaler omkring konkrete afleveringer eller fravær – og give besked videre til de øvrige lærere.
  • Studievejledere, som kan hjælpe med at lave aftaler omkring lektier, afleveringer og lignende.
  • Studievejlederne kan også hjælpe med at formidle kontakt til en psykolog, skolen samarbejder med, en mentor eller til en SSP-medarbejder.
  • Ledelsen kan i samarbejde med studievejlederne knytte en mentor til en elev, som i en periode har brug for tæt opbakning og i det hele taget lave individuelle aftaler med eleven.
  • UU – ungdommens uddannelsesvejledning følger også eleverne på ungdomsuddannelserne.