Spilleregler

De almindelige regler for voksenadfærd og god opførsel gælder selvfølgelig også på Handelsgymnasiet Ribe. 

Derudover har vi af praktiske grunde indført følgende få regler:

  • Ifølge loven om røgfri miljøer er rygning ikke tilladt på skolens område, hverken for elever, personale, eller øvrige som færdes på skolens område. 
  • Der er som udgangspunkt forbud mod at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden.
  • Klassen sikrer selv et godt miljø i eget lokale. Klassen sørger derfor for at holde orden i lokalet. Når lokalet forlades, skal alt affald være lagt i papirkurven. Flasker, brugt service mv. skal være sat på plads i kantinen eller på afrydningsvogn.
  • Kontaktlæreren udarbejder i samråd med klassen retningslinjer for almindelig adfærd.
  • Skolen har synlig rengøring. Det betyder, at rengøringsassistenterne begynder at gøre rent først på eftermiddagen. Vis derfor respekt for deres arbejde og tag hensyn til dem og følg deres anvisninger, når de beder dig om det.

Udover disse regler har vi nogle relevante regler og politikker, som du kan læse her på siden: