Kvalitet og evaluering

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Ribe tager udgangspunkt i dels skolens værdier, og dels de to nøglebegreber ”Kvalitet” og ”Nærvær”: Alle – elever, ansatte og eksterne interessenter – skal altid opleve skolen som et rummeligt sted, hvor alle bliver hørt og set, men hvor det faglige arbejde med uddannelse inden for bekendtgørelserne for de to primære uddannelsesretninger (HHX og HG) er selve fundamentet for rummeligheden.

I henhold til de værdier, vi arbejder efter på skolen, er Handelsgymnasiet Ribe:

  • Udviklingsorienteret og fleksibel.
  • Åben og ærlig.
  • Centralt placeret i lokalsamfundet.
  • Kvalitetsbevidst.

Handelsgymnasiet Ribe er en del af Uddannelsesbenchmark.dk, hvilket muliggør sammenligninger af evalueringsresultater med en række andre uddannelsesinstitutioner bl.a. Synergiskolerne, både på gymnasielt og EUD niveau. Handelsgymnasiet Ribe gennemfører elevtrivselsundersøgelser (ETU), medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU) og undervisningsevalueringer.

Kvalitets arbejdet er tidsmæssigt indplaceret i et årshjul, således at vi sikre elevinddragelse og opfølgning. For en uddybning heraf se skolens kvalitetsplaner.

Vidste du...

... at Handelsgymnasiet Ribe laver nogle af landets allerbedste ungdomsuddannelser: Hvad enten vi måler på studenternes karakterer, elevtilfredshed på både HHX og HG og medarbejdertilfredshed, så ligger skolen i landets absolutte top.