Elevråd på
Handelsgymnasiet Ribe

Velkommen til Handelsgymnasiet Ribes elevråd

Elevrådets hovedopgave er at varetage elevernes interesser over for skolens ledelse og bestyrelse. Elevrådet er vejen til indflydelse på din uddannelse og studiemiljø.

Det er igennem elevrådet at du kan få ændret på forholdende på vores skole – og det er i elevrådet, vi kan finde løsninger på diverse problemer og udfordringer i løbet af din uddannelse på vores uddannelser.

I elevrådet er der 2 elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Vi afholder elevrådsmøder ca. hver andet måned, hvor vi debatterer forskellige emner og udfordringer. Elevrådet vælger selv deres formand/mænd og udpeger to medlemmer til skolens bestyrelse, af hvilken den ene har stemmeret. Denne stemmeberettigede skal være myndig.

Skolens elevråd er samlet i et fællesudvalg sammen med skolens forstander hver 6 uge, for kontinuerligt at have en dialog om skolens hverdag med fokus på skolemiljø og trivsel etc.

Elevrådets hovedopgaver:

  • Varetagelse af elevernes interesser
  • Fester og fredagscafeer
  • Sociale arrangementer
  • Indflydelse på studieturen
  • Huesalg m.m.
  • Uddannelsespolitik/miljø

Henvendelser sendes til

Henvendelser sendes til skolen på mail her.