Om Handelsgymnasiet Ribe

Helt kort om os

I mere end 100 år har der været handelsskole i Ribe. Fra den spæde start i begyndelsen af 1900-tallet til i dag, hvor skolen er en moderne gymnasie- og erhvervsskole, er der sket en enorm udvikling, og skolen er i dag en væsentlig del af ungdomsuddannelserne i Sydvestjylland. 

Handelsgymnasiet Ribe er med 300 elever en mindre skole med et godt ungdomsmiljø. Skolen er så stor, at vi har mulighed for at udbyde en bred vifte af studieretninger og linjer, men samtidig er vi ikke større, end at vi kender hinanden. 

Både handelsgymnasiet HHX og erhvervsuddannelserne EUD og EUX har sine egne identiteter i skolens miljø med plads til forskellighed og tæt samarbejde.