Fastholdelse og fravær

Optagelse

Optagelsesbekendtgørelsens procedurer samt lov 634 af 16. juni 2014, specifikt §5 er gældende. For elever, der søger optagelse på andre tidspunkter eller på anden vis end igennem den almindelige tilmeldingsprocedure, gælder:

  • Hvis ansøgerens uddannelsesplan er i orden i forhold til den søgte uddannelse, kan studievejlederene i samarbejde med administrationen optage elever frem til skolestart, under forudsætning af at der er plads i klasserne.

  • Efter skolestart samarbejder studievejlerne med udannelsesledelsen om optagelse for dels at sikre en hensigtsmæssig klassedannelse/elevfordeling, og dels for at sikre at de elever, vi tager ind, på enhver måde bidrager positivt til skolens samlede drift.

​Fastholdelse og fravær

På Handelsgymnasiet Ribe ønsker vi, at alle vores elever bliver studenter eller afslutter deres eud-/eux-uddannelser. Derfor har vi til stadighed fokus på at fastholde vores elever i gode studievaner og i et forpligtende skolefællesskab med klassekammerater, lærere og det øvrige personale.

Der er i løbet af skoleåret en række ferier for eleverne - efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, skæve helligdage og sommerferie - og vi henstiller til, at vores elever bruger skoleferierne og ikke undervisningsugernetil rejser mv. Hvis du holder fri uden for skoleferierne registreres dit fravær jf. vores Studie-/ordensregler. Du kan aldrig holde fri i eksamensperioderne. 

Se vores Studie-/ordensregler for en uddybning.