Optagelse på HHX

Den korte version er:

For at vi må optage dig direkte på HHX skal du have afsluttet folkeskolen og have været til folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Du skal også have haft tysk eller fransk i folkeskolen på almindelige vilkår, dvs. prøveforberedende. Herudover skal du være erklæret uddannelsesparat.

Andre veje ind på HHX

Der er en lang række andre bestemmelser i Optagelsesbekendtgørelsen for de ansøgere, som ikke kommer direkte fra folkeskolen. Som hovedregel skal du dog regne med, at du skal opfylde kravene som gælder for folkeskoleeleverne.

Optagelsessamtaler og optagelsesprøver

Hvis du ikke fra grundskolen bliver erklæret uddannelsesparat til gymnasiet, skal vi tage stilling til din ansøgning. Det gør vi gennem enten en samtale, en prøve eller begge dele. Herudover ser vi på de karakterer, du har med fra tidligere skoleforløb, personlige kompetencer mv.

Hvis du aldrig har været til folkeskolens afgangsprøve, skal du under alle omstændigheder til både en samtale og en optagelsesprøve.

Tilmeldingsfrist

Den almindelige tilmeldingsfrist er den 15. marts. Efter den dag begynder vi at lave klasser, og du kan efterfølgende kun blive optaget på HHX, hvis der er plads i klasserne. Omvendt kan du blive optaget helt frem til skolestart, hvis der er plads, og hvis du opfylder betingelserne.

Ansøgning om optagelse

Du søger ind på Handelsgymnasiet Ribe på hjemmesiden optagelse.dk.