LEDELSE

Vores studenter fra ledelseslinjen kan noget helt grundlæggende, som alle får brug for i deres videre liv: De lærer at få de økonomiske fag til at hænge sammen med sprog- og kulturfagene – for det er ofte det, god ledelse handler om: Sammenhæng og forståelse.

Hovedområde

Økonomi og marked

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A og afsætning A

2. fremmedsprog

Spansk A eller tysk B

Valgfag

Et valgfag på C-niveau i 2.g og et løftefag på enten B- eller A-niveau i 3.g. Se oversigten her. 

Linjen Ledelse på Handelsgymnasiet Ribe, åbner døre til mere end 200 karrieremuligheder i det private og offentlige erhvervsliv!

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om linjen LEDELSE på HHX på Handelsgynasiet Ribe, så ring til vores studievejledere på 7688 2100.

Du kan også sende en mail, så ringer vi dig op.

Obligatoriske fag

 • Afsætning A
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Erhvervscase
 • Erhvervsjura C
 • Historie B
 • Informatik C
 • International økonomi B
 • Matematik B (dog skal elever på linjen Sprog og kultur kun have matematik C)
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 2. fremmedsprog: Spansk A eller tysk A/B.

Valgfag

 • Design C
 • Finansiering C
 • Innovation C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Mediefag C
 • Psykologi C

Løftefag

 • Afsætning A
 • International økonomi A
 • Matematik A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Tysk A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Kulturforståelse B
 • Psykologi B
 • Samfundsfag B 

2. fremmedsprog

Alle elever på HHX skal have mindst to fremmedsprog: Engelsk på A-niveau er obligatorisk, og herudover skal du have enten spansk A eller tysk B. Hvis du er på linjen Sprog og kultur kan du både få engelsk, spansk og tysk på A-niveau.

Matematik

På linjen Sprog og kultur skal du have matematik på C-niveau (1 år), mens du på de øvrige linjer skal have matematik på B-niveau (2 år). Du kan løfte matematik op på A-niveau i 3.g.

Hvad kan du læse?

Alle linjer giver adgang til de videregående uddannelser, men der kan være konkrete uddannelser, som kræver bestemte fag eller niveauer. På Adgangskortet kan du undersøge, hvilke fag eller valgfag du skal have for at søge ind på din drømmeuddannelse.

 

Fordeling på studieretninger

Skolen har en politik for, hvordan vi fordeler eleverne på studieretningsklasserne, hvis elevernes ønsker gør, at vi ikke kan oprette alle de studieretninger, de ønsker, eller hvis der er for mange elever, der vælger en bestemt studieretning.

Politik for fordeling af elever på studieretninger