Eksamen

Når du tager din ungdomsuddannelse i handelsgymnasiet, får du en studentereksamen, som dels åbner for videre studier, og dels giver erhvervskompetence til en praktikplads i en virksomhed.

Er der forskel på studentereksamener?

Både ja og nej. Om du tager din studentereksamen på handelsgymnasiet, i det almene eller det tekniske gymnasium er principielt lige gyldigt i forhold til mulighederne for at læse videre bagefter. Der kan være nogle specifikke videregående uddannelser, hvor det er mere oplagt at tage en bestemt gymnasial uddannelse, men principielt giver en studentereksamen adgang alle steder.

Hvis du ønsker at tage en erhvervsuddannelse efter gymnasiet, er det dog kun HHX, der giver mulighed for at springe direkte ind i en praktikplads i fx en bank, hos en ejendomsmægler eller i et revisionsfirma.

Antal eksamener

For at blive student skal du til mindst ni eksamener i løbet af de tre år, og herudover skal du aflevere et studieretningsprojekt midt i 3.g, som også tæller med på dit eksamensbevis.

Vælger du en studieretning eller nogle valgfag, som giver dig mere end fire fag på niveau A, stiger antallet af eksamener, du skal til.

Andre prøver

I løbet af de tre år skal du desuden til et antal årsprøver og terminsprøver. Du skal også aflevere en række skriftlige opgaver, som er obligatoriske, for at du kan rykke op, fx en studieretningsopgave og en opgave i dansk/samtidshistorie – begge to i løbet af i 2.g.

Oprykning til næste klassetrin

Eksamener, årsprøver mv. er obligatoriske prøver, som skal aflægges, for at man kan fortsætte på uddannelsen. For at rykke op er der desuden et krav om, at man hvert år skal have et gennemsnit på 2,0, når alle årskarakterer og prøveresultater ved sommerens prøver beregnes.

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

Fagenes indhold er beskrevet i en undervisningsbeskrivelse, som bliver lavet i alle fag op mod eksamensperioden i foråret. De seneste undervisningsbeskrivelser findes på dette link.

Du kan finde de officielle fagbeskrivelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eksamen - en del af din uddannelse

Gennem hele din uddannelse både hos og og senere skal du til en række eksamener. Hvis du allerede i gymnasiet øver dig i at få styr på eksamensperioden og eksamensforberedelsen, så har du hjulpet dig selv meget i dit videre uddannelsesforløb.