Erhvervsuddannelserne

To nye unikke uddannelser

Der er kommet to nye erhvervsuddannelser, som skal uddanne til fremtidens erhvervsliv. De nye erhvervsuddannelser er indrettet efter virkelighedens behov og stiller skarpt på de kompetencer, der efterspørges hos virksomhederne.

Den nye EUD er en uddannelse, der har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i. Allerede efter et år skal du afprøve dine evner i erhvervslivet inden for netop det område, du brænder for.

Med et EUX-forløb skal du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen – med EUX kombinerer du begge dele. På EUX har du nemlig mulighed for – på én gang – at få en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til videregående studier. Med EUX opnår du efter to år på skolen dit EUX 1. dels bevis, som giver dig generel studiekompetence til videregående uddannelser. Efter to års efterfølgende praktiktid, hvor du er i lære i en virksomhed, slutter du både med et erhvervsuddannelsesbevis og et EUX-bevis.